מאמרים>  "הכל כתוב בה?" חוזה מחייב לכל דבר

 כולנו מכירים וגם מוקירים את רוח הבדיחות השורה על החתן, הרב והעדים ברגע החתימה על הכתובה. ההצגה הקלילה שאנו עדים לה עומדת בסתירה מול המשמעויות הרות הגורל של חתימה על חוזה זה, תוך תחושה שאין מדובר בחוזה תקף אלה מנהג אנכרוניסטי חביב. חשוב להבין שכתובה מהווה בחוזה ושטר חוב בעל תוקף משפטי לכל דבר ועניין. בשטר זה מפורטים נושאים שונים המחייבים את בני הזוג כשהחלק המרכזי והחשוב הוא הצד הכלכלי החל על הגבר.

 

חתימת הבעל על כתובה לפני טקס החופה  מהווה תקנה מחייבת ועתיקת יומין המתלווה לקידושין שמטרתו להבטיח ביטחון כלכלי לאישה במצב של גירושין או פטירת הבעל. סיבה נוספת לקיום הכתובה היא חיזוק מוסד הנישואין במטרה לצמצם את תופעת הגירושין ככל האפשר על כדי "שלא תהא קלה בעיניו להוציאה" . בעבר הרחוק הסכום שנקבע בכתובה עמד באופן מסורתי על 200 זוזים וכיום משווים סכום זה לפרנסה שנתית מלאה של האישה.

 

עם זאת, רבים נוטים להגדיל את הסכום וזאת "בשביל הכבוד" (..בעיקר בלחץ הרב). חשוב להבין שבאירוע החתונה יש לחץ רב על משפחתו של החתן, להגדיל את הסכום לכבוד האירוע וזאת נוטה להיענות. לכן, מוצאים את עצמם גברים רבים שנקלעו למצב של גירושין, נתבעים על סכומי עתק  ללא שום יכולת לעמוד בהם.

 

מה מכילה הכתובה?

הכתובה מהווה מסמך מחייב בכל חתונה אורתודוקסית ולא ניתן לקיים חתונה המוכרת ברבנות הישראלית בלעדיה. הכתובה נכתבת בארמית ומחולקת לשלושה חלקים עיקריים שכדאי להכיר: פרטים בסיסיים הכוללים שמות המתחתנים, שמות הוריהם וכן מיקום החתונה, פרטי התחייבות כספית מצד החתן וכן חתימות.

החלק בכתובה שכולל את הפרטים הכספיים מכיל שלשה מרכיבים מהם נקבע סכום הכתובה:

 

עיקר הכתובה – זה כאמור, הסכום הבסיסי הכולל את פרנסת האישה למשך שנה.

תוספת הכתובה – כולל תוספת וולונטרית של החתן ונקבעת על פי שיקול דעתו.

נדוניה ותוספת נדוניה– שווה ערך של הכספים והנכסים אותה הביאה האישה בשעת נישואיה.

 

ביטול כתובה, מתי זה אפשרי?

כאמור, הכתובה היא חוזה תקף לכל דבר ועניין ולא ניתן לבטלה לאחר הנישואין. עם זאת, קיימים מספר תנאים הגורמים לכך שהכתובה תבוטל או לפחות סכום הכתובה יופחת על פי קביעת בית הדין:

 

תוספת כתובה מופרזת – כאמור, בכתובות רבות מופיעים סכומים מופרזים המופיעים כתוספת שעליה הסכימו כל הצדדים. בתי המשפט נוטים לצמצם את דרישת האישה בפדיון הכתובה כשברור שמדובר בסכום מופרז שאין הגבר מסוגל לעמוד בו.

האישה יזמה גירושין – כאשר האישה יוזמת גירושין ואין לה הצדקה מניחה את הדעת על כך, יוותר בית הדין על פדיון הכתובה. אם יתברר שיש גורמי הצדקה ממשיים דרישת האישה לגט, תוכל זאת לתבוע את פדיון הכתובה.

הפרת הסכם הנישואין – קיימות סיבות שונות הנחשבות הפרה של הסכם הנישואין. אם לדוגמא – הוכח שהאישה "זנתה" בבעלה רשאי הגבר לדרוש גירושין בניגוד לרצונה וזאת תיאלץ לוותר על כספי הכתובה כליל.

האם יש לכתובה משמעות משפטית ולסכום אליו התחייב הבעל?

אם הבעל יזם גירושין ואין בידו עילה מצדקת לכך (אינה מורדת, אינה בוגדת וכו'), יכולה האישה לפנות לבית הדין לדרוש את כספי הכתובה. אם לאישה יש עילות כנגד הבעל כגון עילה לבגידה ו/או  לאלימות כלפיה ו/או למניעת יחסי אישות וכו' אזי יש באפשרותה לכפות על בן זוגה גירושין וכן לחייבו בתשלום כתובתה ותוספת כתובתה.

במצב שבו נפטר הבעל יכולה לפנות האישה לבית הדין הרבני או בית הדין למשפחה וזאת בשונה ממצב של גירושין המגביל את תביעת הכתובה לבית הדין הרבני בלבד. עם זאת, במצב של גירושין, יכול בית הדין למשפחה להתחשב בכתובה ולהתייחס אליה.

 

המאמר נרשם על ידי: עורכת דין קרן גולד בן יאיר